Címkék

2012. szeptember 6., csütörtök

Szeptember fontosabb napjai.

Jézus tanítása szerint ez év szeptembere a megbocsátás hónapja.

A hónap fontosabb napjai:
Szeptember 1. – A hónap első napján erőteljes karmikus erők érkeznek. A Karma Urainak energiái áradnak jóváírást segítően a Föld köré. A Karma-kapuk, melyeken át a lélekbe kényszerítő energiák érkeznek, megnyitva az időkódokat a fényDNS-ben, most kegyelmi energiákkal vannak feltöltve. Fontos, hogy ebben a hónapban a pozitív dolgokra koncentráljunk, hogy karmánkat oldjuk és ne erősítsük. Minden pozitív gondolat, érzés és cselekedet jóváíró energiákat küld lelki terünkön át karmikus feljegyzéseinkbe. Ha magunkat a pozitív rezgésekben tartjuk, sok dolgot letehetünk, amit eddig teherként cipeltünk…

Szeptember 2. – A rezgések napja. Ma megnyílik az energiarendszerünk, és kirezegtethetjük belőle a felesleges energiákat. Ez történhet energetikai tisztítással, de történhet más módon is pl. énekléssel, mantrázással. Amit lerezgünk magunkról azt angyali segítők összeszedik és fénnyé változtatva a magasabb dimenziókba viszik. Ezzel ahhoz is hozzájárulunk, hogy tisztulhasson a Föld általunk.
Ebben a hónapban különösen fontos, hogy energiáinkat magas rezgésszinten tartsuk, hogy felismerjük, megértsük és megbocsátással feloldhassuk a karmikus lélek-mintázatokat.

Szeptember 3. – Az első hangolási hét kezdő napján energiarendszerünk is áthangoláson megy keresztül. Energetikai rezgéseink összehangolódnak az univerzális Ember rezgéseivel, és a Föld energiaszintjével, hiszen szeptember Földanya hava. Olyan területeken, melyeken összekapcsolódnak szervrendszereink a földi erőkkel (pl. a Föld vizei a bennünk lévő folyadékokkal, a levegő, légző rendszerünkkel, csontozatunk a Föld szilárd burkával), bennünk is tisztulás zajlik. Magunkon keresztül elengedhetjük a Földet is bántó dolgokat. Ugyanakkor Földanya is segít bennünket új tulajdonságok felébresztésével. Amelyik részeddel dolgozol és tisztítod azt, annak a területnek megfelelő, pozitív tulajdonságok erősödnek benned. Pl. szívnél a szeretet, tüdőnél az igazságosság, májnál a jóindulat, lépnél a bizalom, gyomornál az elfogadás, veséknél a bölcsesség.

Szeptember 6. – Ma különösen erőteljesen érezhetjük magunkban a lelkünket, mert az asztráltest és a szívcsakra tisztítása folyik. Gondoljunk szeretettel Önmagunkra, és engedjünk a belső érzéseknek, hogy gyógyíthassanak minket. Hangolódjunk belső csendünkre, és figyeljünk a lélek üzeneteire. Hallgassunk lágy zenét és képzeljük el, hogy táncolunk egy csodálatos réten kézenfogva lelkünkkel. Szeretet és béke vesz körül, szinte eggyé olvadunk a Mindenséggel… Fogadjuk be lelki kincseinket.

Szeptember 9. – A beteljesülés energiáinak erőteljes hatásai érvényesülnek. Itt egy karmikus időszak lezárása történik, és újraértékeljük a szellemi térben utunkat. A 9-es szám erői hatványozottan érezhetőek. A 9 az erő, a bátorság és a felelősségvállalás száma is. Egy ciklus befejezésére utal, hiszen a 10-zel egy újabb kezdet, az 1 következik. A 9-esben benne van már az összes előző szám tudása és tapasztalata, a megszerzett tudás bölcsességgé formálódása bennünk. Forduljunk ma a bölcs tanítómesterekhez, akik segítenek a szellemi térből bennünket és ébresszük fel belső tudásunkat a velük való kapcsolatra. Ma érdemes bölcsességeket olvasgatni.

Szeptember 10. – A második hét kezdete. Ezen a héten egyfajta lélekcsalád tisztítás indul el itt földi emberünk szintjén is. Családi kapcsolatainkat kell elrendeznünk a megértés, a szeretet és a megbocsátás erejével. A múlt hónapban bennünk kitisztított isteni erények útjait most segítségül hívva, vizsgáld felül családi kapcsolataidat. Fontos tudnod, hogy lélekként a családodat te választottad. Édesapád és édesanyád azok, akik a legtöbbet tudtak segíteni neked, hogy azzá fejlődj, aki most vagy. Ez által tudod elvégezni feladataidat. Minden családtagod egyfajta tükör számodra. Akire haragszol, vagy nem vagytok jóban, ott azon a területen magadon is kell dolgoznod. Érdemes magad előtt egy papírra felírnod, felrajzolnod a családodat, és végignézni minden tagját. Milyen gondolatok, érzések jönnek felszínre, mikor vele foglalkozol? Amíg arra az illetőre nem tudsz tiszta szeretettel, megértéssel, elfogadással gondolni, addig ne lépj túl rajta. Oldd fel az ellenérzéseidet a Megbocsátás erejével.

Szeptember 11. – A kollektív tudatban indul el egy feloldó energia, mely az emberi félelmek gondolatformáit tisztítja. Ezért bennünk is feljöhetnek „indokolatlan” félelmek, ha van bennünk olyan rezgésszintű érzés, amit éppen a kollektív térből oldanak ki… Maradj szív szinten és a szeretetben tudatosítsd, ezek nem a te érzéseid, szeretettel elengeded magadból őket…

Szeptember 12. – Az emberi energiarendszerben kezdődik a Fénytestek hangolása. Egy újabb fázisban aktiválódnak fényenergiák, melyek a már aktív Fénytest energiákat újabb frekvenciákkal bővítik. Furcsa testi érzetek kísérhetik ezeket a hangolásokat, bizsergés, enyhe szédülés, feji vagy mellkasi nyomás, és egyfajta belső viszkető érzés formájában. Tudatosítsuk magunk körül auraterünket, és fogadjuk be az isteni hangolásokat szív szinten maradva…

Szeptember 16. – A második hét lezárásaként Újhold energiái köszöntenek minket. Egy új kezdet ereje segít most bennünket, hogy megtisztulva és új energiákkal feltöltődve magasabb rendű céljaink felé irányítsanak minket.
Minden újholdkor energiáink letisztultan állnak az érkező beavató és alakító hatások előtt. Ekkor energiarendszerünk olyan csúcsponti állapotban van, amikor képes magába fogadni és ugyanakkor magából átadni a szükséges energiákat. Ebben az állapotban sokkal könnyebben kezdünk neki bármilyen átalakulásnak, mert az emberi tudat ilyenkor sokkal fogékonyabb. Az újhold kitágítja tudati tereink horizontját, ezzel befogadóvá tesz minket mindenre, minden új-ra. A leáradó és beállító erők ekkor kezdik el munkájukat fizikai síkon is, hiszen először szellemi és lelki tereinket hangolják. Ha tudatos befogadók vagyunk, fizikailag is érezhető változásokat tapasztalhatunk.

Szeptember 17. – A harmadik hét első napján újabb átalakító fázis indul el… minden elmozdul a nyugvópontról és elindul a belső és külső átalakulás útján. A kényszerítő lélekenergia-minták eközben már felülvizsgálatra kerültek a karmikus Tanács bölcsei által, így a jóváírások szerint eltörlődnek, vagy éppen megnyilvánulnak ezek a folyamatok. Mivel nem halogathatunk tovább, meg kell oldanunk feladatokat. Ezért néha ennek terheként feszültséget, ingerültséget érezhetünk. Ezt egos mintára megoldani nem lehet, támadásokkal újabb feladatok elé állítjuk magunkat. Szív szintünkön, önmagunk középpontjában kell maradnunk, hogy ezek a kibillentő energiák ne tudják befolyásolni tisztánlátásunkat. Legfontosabb, hogy mindig emlékeztessük magunkat a szeretetre! Minden nap, amikor úgy érezzük az elkeseredés vagy negatív érzések kezdenek eluralkodni rajtunk, csendesedjünk el és gondoljunk az életünkben szeretetteljes, boldog dolgokra. Egy csodás pillanatra, egy szeretett személyre, egy örömteli élményre. Ezzel a boldogság-rezgéssel hozzuk vissza magunkat érzelmi kiegyensúlyozottságunkba.

Szeptember 19. – A türelem próbája. E nélkül nem tudunk magunkban maradni. Most olyan megélések elé állít bennünket lelkünk, hogy megtapasztaljuk van-e bennünk elég figyelem és türelem magunk és mások iránt? A változások erőteljesen megmutatkoznak és addig nem csendesednek el, míg be nem végzik átalakító és megújító feladatukat. Gyakorold a türelmet, legyél minél többet Önmagad belső csendjében…

Szeptember 22. – Őszi napéjegyenlőség erői kezdik áthatni a teret. A Karmikus minták kiegyenlítődése és az új állapotok rögzítése… Ezen a napon test-lélek-szellem energiák harmóniarezgései is kiegyenlítődnek, valamint a múlt, jelen és jövő is összekapcsolódik bennünk az Örökkévaló Fényben!
Az őszi napéjegyenlőség napjához és az azt követő időszakhoz az elmúlás, búcsúzás és a számadás köthető. A bölcsek hagyatéka szerint ezen időszak volt, amikor megemlékeztek őseikről-hőseikről. A fény, a Nap erejének, tüzének csökkenése elérte az egyensúly állapotát: a nappal és az éjszaka egyforma hosszú. E naptól a sötétség erői nyilvánulnak meg jobban, a külvilági tűz fogyásával a belső, befelé forduló, tűz nyer teret. Őseink táltosai a régi hitben élve kis kenyereket (pogácsákat) osztottak, elsősorban a szegények között. Érdemes nekünk is adakozónak lenni, mert a szívből, szeretetből és önzetlenül tett adomány százszorosan térül meg.

Szeptember 23. – A harmadik hét vasárnapján a Napéjegyenlőség kapuját átlépve, de még mindig hatásaiban tartózkodva az Egység energiái segítenek harmóniába kerülnünk Önmagunkkal. A Szentlélek istenanyai erők és a jézusi felszabadító Fények összekapcsolódásában, az atyai áldás fényeibe emelik és megtisztítják szellemi terünket. Felszabadulnak az Ős-Mag rezgések, melyek lelkünkön keresztül szívünkön át ébresztik bennünk a felelősségtudatot. Az Új Rend értékeinek felismerését, és Önvalónk szerepét és fontosságát hivatottak feltárni bennünk ezek a rezgések. Engedjük meg, hogy belső értékeink felszínre jöhessenek és vizsgáljuk felül magunkról és világunkról alkotott elképzeléseinket.

Szeptember 24. – A negyedik hangoló hétbe lépünk. A Megbocsátás erénye ébred bennünk és Jézusi megváltó Fények hatják át a teret, a krisztus-kristály háló rezgésein át. A Központi Nap energiáinak hatására a háló egy „újrakalibrálási” folyamaton megy keresztül, ami összehangolja a kollektív tudat pozitív, hittel teli energiáit az isteni Rend szellemi Törvényeivel. Nemzet-karmák jóváírásának időszaka következik…

Szeptember 27. – A Természet szellemének és az ember tudatosságának harmóniába hozása. Az ember földi útja során, a technikai fejlődésre koncentrálva lassanként eltávolodott a természettől és ezzel kikerült a harmóniából. Földanya most szeretetével egységbe hozza gyermekeit, és összekapcsolja az emberi tudatosságot a természet szeretetével, és tiszteletével. Egymás nélkül nem tudnánk teljes életet élni… Gondolj ma szeretettel a Anya-Természetre és Önmagadra is. Lásd, ahogyan harmóniában él minden és mindenki a Földön és az Univerzumban.

Szeptember 29. – Szent Mihály napja. A megtisztulások ideje, a felismerések időszaka. Tudatosan fel kell ismernünk mi az ami javunkra válik, és mi az ami nem. Ami számunkra előrevivő, szeretettel elfogadjuk tanításait, ami nem elengedjük, és megköszönjük, hogy eddig tanított minket.

Szeptember 30. – A hónap utolsó napja a hangolás lezárása és a Telihold energiája is. Karmikus mintáink leolvasása után energiarendszerünk egy új frekvenciára vált, hogy tudatos fejlődésünk előrehaladtával Istenemberségünk már ne legyen rejtve előttünk…

Áldott fejlődést, és megbocsátásban felszabadult energiákat mindannyiunknak…