Címkék

2012. július 13., péntek

" Mindenki olyannak látja a világot, amilyennek szeretné."
A próféta és kísérőtársa egy nagyvárosba érkezett, hogy hirdessék a tant. 

Hamarosan csatlakozott hozzá egy követője. 
"Uram! - mondta -, ebben a városban a balgaság rakott fészket valamennyi házban. Lakói csökönyösek, és nem vágynak arra, hogy valamit is tanuljanak. Egyet sem tudnál megtéríteni a kőszívűekből." 

- "Igazad van!" - felelte jóságosan a próféta. 

Kis idő múlva egy másik hívő járult örömtől ragyogó arccal a próféta elé: 

"Uram! boldog városba érkeztél. Az emberek áhítják az igaz tant, és megnyitják szívüket szavaidnak." A próféta jóságosan mosolygott, és ismét azt válaszolta: "Igazad van!" 

- "Ó, Uram - szólalt meg erre kísérője -, az elsőnek azt mondtad, hogy igaza van. A másodiknak, aki homlokegyenest az ellenkezőjét állította, megint csak azt mondod, hogy igaza van. 
Hogy lehetne a fehér ugyanaz, mint a fekete?

" Mohamed erre azt felelte: 

"Mindenki olyannak látja a világot, amilyennek szeretné. 
Miért akarnám megcáfolni egyiket  is, másikat is? 
Ez csak a rosszat látja, az meg csak a jót. 
Mondhatod-e, hogy valamelyikük is tévesen lát? 
Hisz az emberek itt is, akárcsak mindenütt, egyszerre rosszak és jók. 
Nem mondtak nekem semmi igaztalant, csak tökéletlent."