Címkék

2012. március 13., kedd

Hála : a szeretetnek és jótéteménynek hasonlóval való viszonzása." Spinoza definíciója:


 "A szeretetnek az a vágya v. törekvése, melynél fogva, aki a szeretet hasonló indulatából velünk jót tett, azzal mi is jót tenni iparkodunk. " 


A hálában az e definícióban is foglalt érzelmi s akarati mozzanat foglaltatik.

Az érzelmi az, hogy viszonozzuk azt a jóindulatot, melyet tapasztaltunk. 
De minthogy ez a jóindulat tettekben nyilvánult, az a kívánságunk is támad, a jótéteményt is, amennyire lehet, viszonozni. 


A hála tehát a szeretetnek és jótéteménynek hasonlóval való viszonzása.


Minthogy azonban jótétemények gyakorlása bizonyos önmegtagadással jár, amely nem mindenkinek a dolga.


Minthogy továbbá jótéteményeket elfogadni saját magunk előtt is, de még inkább mások előtt megalázhat: 


nyilvánvaló, hogy a háladatosság érzelmének más ellentétes érzelmek fogják útját állani. 


Már Spinoza is megjegyzi, hogy az emberek sokkal inkább készebbek a bosszúállásra, mint a jótétemények viszonzására. 


Turgenjevnek van egy szép meséje, hogy egy égi összejövetelén az erényeknek az Úr két oly erényt mutat be egymásnak, kik a földön soha sem találkoztak: 


a Jótékonyságot s a Háladatosságot. "
"Hála mindenért! 


Hálás vagyok és köszönöm, hogy ragyogóan süt a nap, hogy érzem melegét, beragyogja gondolataimat, sugárzóbbá teszi vágyaimat! 


Hálás vagyok és köszönöm a hibátlanul működő, egészséges, szép testem! 


Köszönöm a látás, hallás, mozgás, tapintás, érzés, tudás képességét!

Hálás vagyok és köszönöm minden ember létét, aki szeretettel, jósággal nagyrabecsüléssel érez irántam! 


Hálás vagyok és köszönöm minden anyagi javam, a kényelmes, szép házam, a hibátlan autóm, minden tárgyat, ami kényelmessé teszi életem! 


Hálás vagyok és köszönöm a munkám, amit nagy élvezettel végzek és egyre nagyobb sikereket és felemelkedést érek el benne! 


Hálás vagyok amiért bármit megvehetek, amit szeretnék, mindig elegendő pénz van a bankszámlámon! 


Hálás vagyok a csodálatos életért!

Hálás vagyok a harmóniáért, a szépségért, a gyermekek nevetéséért, az eső langyos permetéért, a szél hangjáért, minden mosolyért, simogatásért, szeretetért!

Hálás vagyok a jóságért, megértésért, a segítő kezekért, a versekért, a dalokért, a kezek,- s lelkek alkotó munkájáért!

Hálás vagyok a világért!

Köszönöm."